Kaluzula informacyjna (korespondencja e-mail) - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sklep Narzędziownia TMD S.C. 21-100 Lubartów ul. Nowodworska 7 NIP714-195-37-34. Tel: 793-245-585, e-mail: narzedziownia.sklep@gmail.com.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z prowadzoną korespondencją mailową;
  3. Wysyłając dane przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, iż podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia korespondencji;
  4. Zgodnie z obowiązującym prawem Pana/Pani dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Sklep Narzędziownia TMD S.C. 21-100 Lubartów ul. Nowodworska 7 NIP714-195-37-34 podmiotom takim jak hurtownie oraz producenci maszyn, narzędzi czy uzadzen elektrycznych, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, tj. organom publicznym na podstawie przepisów prawa dla celów związanych z prowadzonym postępowaniami (karnymi, cywilnymi, administracyjnymi), a także dla celów obrony własnych interesów np. w celu dochodzenia roszczeń przez Sklep Narzędziownia TMD S.C. 21-100 Lubartów ul. Nowodworska 7 NIP714-195-37-34. podmiotom świadczącym usługi pocztowe celem wysyłki do Pani/Pana korespondencji.
  5. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a i f) na podstawie zgody, a także dla celów obrony własnych interesów np. w celu dochodzenia roszczeń przez Sklep Narzędziownia TMD S.C. 21-100 Lubartów ul. Nowodworska 7 NIP714-195-37-34
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do osiągnięcia celu, dla którego korespondencja jest prowadzona; w zakresie w jakim administrator realizuje swoje prawnie uzasadnione cele, aż do czasu wyrażenia sprzeciwu. Czas ten może zostać wydłużony z uwagi z prowadzone postępowania (karne, cywilne, administracyjne).
  7. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Posiadaja Pństwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
  10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


POWRÓT | STRONA GŁÓWNA